Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO – administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym, 72-314 Radowo Małe 70 zwany dalej Administratorem.

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1.realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późń.zm)

2.realizacji ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczenia zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1510 ze zmianami)

3.realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. 2019r. poz. 217)

4.realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o zdrowiu psychicznym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1878)

5.realizacji ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),

6. ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.2018  poz.2134 ze zm.),

7.ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),

8.ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 180 ze zm.),

9.ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092)

10.ustawy z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (t.j. Dz. U 2019 poz. 473).

11.realizacji ustawy z dnia 9 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U 2015 poz. 1390)

12.realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. Dz. U.2018r. poz. 998 z późń. zm)

13.realizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019, poz. 755 ze zm.

Zgodnie z powyższymi przepisami organy realizujące powyższe zadania mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe w zakresie określonym w ustawach. Dane osobowe jakie należy podać Administratorowi wynikają wprost z przepisów w/w ustaw i związanych z nimi aktów wykonawczych. Podanie określonych danych osobowych ma na celu realizację przepisów w/w ustaw na podstawie wniosku/podania wniesionego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym przez osobę zainteresowaną.

Brak wskazania określonych w ustawie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania administracyjnego a tym samym wydanie decyzji zgodnej z żądaniem strony. W momencie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu lub na Państwa żądanie służącego realizacji określonego celu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jeśli wymaga tego potwierdzenie określonych w przepisach informacji oraz faktów niezbędnych do zakończenia postępowania a których to faktów nie da się potwierdzić w inny dostępny przez Administratora sposób.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, natomiast w przypadku danych osobowych zawartych w systemach informatycznym – bezterminowo.

W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

  1. drogą elektroniczną na adres: iod@radowomale.pl,
  2. drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym, 72-314 Radowo Małe 70.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna.docx (DOCX, 16.73Kb) 2019-05-20 13:36:33 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 20-05-2019 13:36:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 20-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 22-05-2019 11:54:45