Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma wsparcia

  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Gmina Radowo Małe otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w ramach modułu I w zakresie działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich w wysokości 26 856,00 zł.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Z usług sąsiedzkich będzie mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

W jaki sposób otrzymać wsparcie?

Osoba zainteresowana pomocą w formie usług sąsiedzkich składa wniosek o udzielenie pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym. Przyznanie pomocy następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o powyższą formę pomocy oraz skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji dochodowej strony.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie reguluje uchwała Nr XLII/303/2023 Rady Gminy Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania, wykonywania takich usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radowie Małym od poniedziałku do piątku godzinach od 7.30 do 15.00, pod numerem telefonu 91 39 72-102 lub drogą elektroniczną na adres: e mail: ops@radowomale.pl.

 

                                                                                                                       Kierownik
                                                                                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                      Anna Marcinkowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 17-05-2024 09:06:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 17-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 17-05-2024 09:13:08