Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Dopłaty do czynszu

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.  Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy spełniają wymagania uprawniające do przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego oraz dodatkowe następujące kryteria:

– średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.;

– wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.;

– wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć do dnia 31 marca 2021 r. W tym celu na wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dopisać adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Do wniosku, oprócz dokumentów standardowo wymaganych przy złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, należy dołączyć:

– oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;

– oświadczenie o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. najem lub podnajem lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nieprzysługiwanie wnioskodawcy wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu;

– dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (91) 39-72-102.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 03-02-2021 14:01:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 03-02-2021 14:01:55