Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Mapa serwisu

Aktualności

|--- INFORMACJA

|--- Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko

|--- Rok 2021

|--- Rok 2022

|--- Rok 2023

|--- Rok 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

|--- Kontakt

|--- Statut

|--- Rejony socjalne

|--- Kadra

|--- Cele i zadania OPS

|--- Terminy wypłat

|--- Sprawozdania Finansowe

Zarządzenia

|--- Zarządzenia Kierownika

      |--- Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społęcznej rok 2024

      |--- Zarzadzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej rok 2023

      |--- Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej rok 2022

      |--- Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej rok 2021

|--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zamówienie publiczne/ogłoszenia

|--- Konkursy

|--- Zamówienia publiczne

Dokumenty i Programy

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

|--- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

|--- Program Wspierania Rodziny

Pomoc Społeczna

|--- Pomoc społeczna

|--- Pomoc żywnościowa POPŻ

|--- Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

Świadczenia rodzinne

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Czyste powietrze

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|--- Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

|--- Dodatki mieszkaniowe

|--- Dopłaty do czynszu

Stypendia

|--- Stypendia szkolne

Karta Dużej Rodziny

|--- Karta Dużej Rodziny

Dodatek osłonowy

|--- Dodatek osłonowy - informacje

|--- Dodatek osłonowy 2024

Dodatek węglowy

|--- Informacja ogólna

|--- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

|--- Klauzula Rodo

|--- Dni i godziny przyjmowania wniosków

Dodatkowe źródła ciepła

|--- Dodadek do ogrzewania - informacja

Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny

|--- Zachodnioporska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

|--- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

|--- Procedura Niebieskiej Karty

|--- Zaświadczenie lekarskie

|--- Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

|--- Kampanie informacyjne i społeczne

|--- Baza teleadresowa dla osób dotkniętych przemocą

|--- Ulotki informacjyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy

|--- Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wspieranie rodziny

|--- Aystent rodziny

|--- Za życiem

|--- Zawodowa Rodzina Zastępcza - ulotka

|--- Rodzina Wspierająca

Placówka Wsparcia Dziennego

|--- O placówce Wsparcia Dziennego

|--- Rekrutacja uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego

|--- Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego

|--- Rekrutacja uzupełniająca uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego

|--- Festyn rodzinny

|--- Spotkanie z psychologiem

|--- Podsumowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

|--- Formularze zgłoszeniowe do Placówki Wsparcia Dziennego

Korpus Wsparcia Seniora

|--- Informacja ogólna

|--- Uchwała Rady Gminy Radowo Małe w sprawie przyjęcia Programu osłonowego

|--- Korpus Wsparcia Seniora rok 2023

|--- Korpus Wsparcia Seniorów rok 2024

Opieka wytchnieniowa

|--- Informacja ogólna

|--- Uchwała Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Programu Opieka Wytchnieniowa

|--- Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

|--- Opieka wytchnieniowa edycja - 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

|--- Ogłoszenie o Resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Asystent osobisty os

|--- Praca dla Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

|--- Rekrutacja uczestników do Programu rządowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Usługi sąsiedzkie

|--- Usługi sąsiedzkie jako nowa forma wsparcia w Gminie Radowo Małe

Deklaracja dostępności

|--- Raport o stanie dostępnośći za rok 2020

Elektroniczny Urząd Podawczy

|--- EPUAP

RODO

|--- Klauzula informacyjna

|--- Inspektor Ochrony Danych Osobowych