Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Cele i zadania OPS

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Głównym celam pomocy społecznej jest:

 • pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie  

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych
 • zaliczki alimentacyjnej
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • wspierania rodziny
 • dodatków mieszkaniowych
 • karty dużej rodziny
 • stypendia szkolne
 • zachodniopomorskiej karty rodziny
 • zachodniopomorskiej karty seniora

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 22-05-2019 12:10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 22-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 25-05-2023 12:45:54