Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Stypendium rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA  

Od dnia 15 sierpnia 2019r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2019/2020.
Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

W celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – wraz z wnioskiem należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny w miesiącu sierpniu 2019r. potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe tj.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu sierpniu 2019r.
  • oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
  • wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
  • decyzję z ZUS, KRUS potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
  • zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2018 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia/uczennicy do szkoły (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać od 20 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym – tel. 913972102.

 

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 26-08-2019 10:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 26-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 26-08-2019 13:37:36