Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RADOWIE MAŁYM 70

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Radowo Małe i działa na podstawie ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.)

Funkcjonowanie oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Radowie Małym określa

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 2 lutego 2011 r.

 

Zgodnie z art. 9b. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.              

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań Zespołu poprzez:

 • diagnozowanie przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 •  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym
 2. Szkoły Podstawowej w Radowie Małym
 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łobzie
 5. Komendy Powiatowej Policji w Łobzie
 6. Prokuratury Rejonowej w Łobzie
 7. Ochrony Zdrowia - Ośrodek Zdrowia w Radowie Małym
 8. Organizacji pozarządowej – Centrum Integracji Społecznej w Łobzie

Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek.

 

Ogólnopolskie telefony zaufania działające w temacie przemocy:

https://www.niebieskalinia.pl/pomoc/poradnie-pogotowia/poradnia-telefoniczna - poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia-strona-glowna - infolinia 800 12 00 02 czynna całodobowo

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 26-08-2019 09:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 26-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 20-02-2023 11:06:06